Този сайт използва бисквитки и подобни технологии. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.за да може всички наши услуги да функционират коректно.  Общи условия за ползване и Политика за лични данни,  НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА

close

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Гаранционният срок на закупената стока започва да тече от датата на покупката и важи до датата отбелязана в полето на ГАРАНЦИЯ. Закупената техника е с гаранция 12 (дванадесет) месеца за юридически лица и 24 (двадесет и четири) месеца за физически лица на нова техника. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.

В случай, че продуктът дефектира при нормално и надлежно ползване в периода на гаранция, Доставчикът се задължава за своя сметка и по своя преценка да извърши поправка или замяна на дефектиралите части или на самия продукт с артикули, функционално еквивалентни на закупените, по време на определения за продукта гаранционен период.

Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не покрива софтуер, за който са предоставени или важат лицензионни споразумения или отделни гаранционни условия или изключения.

Рекламации за количествени и видими качествени недостатъци следва да се предявяват от клиентът в момента на приемане на стоката.

Гаранционните дефекти ще бъде отстранен или отремонтирани, без да се заплащат трудът и вложените резервни части. Ремонтът може да се извърши c нови, еквивалентни или преработени части единствено по преценка на производителя и на сервизните инженери на Доставчика. Всички заменени продукти и части остават собственост на Доставчика.

Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е 30 дни.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиза.

Гаранцията се признава само срещу представяне на документ за покупка и гаранционна карта с вида, модела на изделието, сериен номер, датата на покупката, подпис и печат на упълномощеното лице от Доставчика.

Подправени, повредени или не попълнени гаранционни карти са невалидни. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за съответствието на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционното обслужване отпада в следните случаи:

Не са спазени условията за монтаж, съхранение и експлоатация на техниката, посочени в инструкциите за употреба на техниката от производителя;

Направен е опит за отстраняване на повреда от купувача или друго неоторизирано лице;

Има несъответствие между данните в гаранционната карта и самото изделие, модела или серийния номер на изделието или на гаранционната лепенка, нарушена целостта на гаранционна лепенка;

Повреди, настъпили при транспортиране от трети лица, механични повреди по корпуса, външни или вътрешни елементи и аксесоари, подлежащи на износване;

Повреди, настъпили в следствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.) както и други независещи причини от фирмата Изпълнител;

Повреда, на кабел в следствие на прекъсване, срязване или прегризване от гризачи след експлоатация на техниката;

Неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, включително и моментно пусково напрежение (токов удар),в следствие на експлоатация в неизправна електрическа инсталация;

Разбити, изкривени или корозирали USB портове, букси, аудио-видео входове или изходи;

Повреди, причинени от въздействие на други предмети, изпускане, падане, разливане на течности върху устройството или изпускането му в течности.

Препоръчително е дефектиралото изделие да се достави в офиса на Доставчика в оригиналната опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране и придружено от всички необходими документи. Рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза е за сметка на купувача.

Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.

6+6 месеца Представлява допълнителен гаранционен срок, при който вторите 6 месеца се дават след извършване на хардуерна, заплатена профилактика.

Препоръки за правилна експлоатация:

Условията за експлоатация представляват описание на средата, за която е проектирана да работи техниката. Те са указани от производителя и/или търговеца и са важна част от условията за гаранционна поддръжка на техниката. Това е така, тъй като някои видове техника/устройства са силно чувствителни към условията, при които работят и лесно могат да бъдат повредени, ако не се експлоатират в правилните условия.

Внимателно прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност, включени в ръководството за експлоатация на производителя. Поверете монтажа на съответното устройство на подходящо техническо лице. Отделете нужното време, за да се запознаете детайлно с възможностите и техническите изисквания на вашия продукт.